Skip to content

04.05 – Ex Libris // Contemporary Art Exhibition

  Curator / Kuraator / Куратор: Francisco Martínez
  Designer / Disainer / Дизайнер: Viktor Gurov
  Artists / Kunstnikud / Художники: Anna Škodenko, Evgeny Fedorov, Eléonore de Montesquiou, Francisco Martínez, Sanna Kartau, Varvara & Mar, Viktor Gurov.

  *****************************************************

  This exhibition is inspired by the library left behind in the School n. 1 of Sillamäe, an institution that was closed in 1999. Subsequently, the building hosted the ECOMEN Institute of Economics & Management for seven years before being abandoned.

  In Latin, ex libris referred to anything that comes out of the books. In Medieval times, the term started to be used in relation to a book owner’s identification label. Now, the library has been intruded by a series of artists, re-appropriating its materials in a parasitical way.

  The books are still present, alas they do not always make sense in the present. Nonetheless, their ideas and aesthetics keep on fermenting otherwise. Burden or delayed gift, the library is available for novel relations of exchange.

  But what kind of knowledge is lost when a library disappears? How can we accommodate what does not fit in the present? And what can we learn by looking into the things we left behind?

  A minibus Tallinn-Sillamäe-Tallinn is provided to attend the opening, on the 4th of May. To register, please contact: francisco.martinez@tuni.fi & viktor.gurov@artun.ee

  *****************************************************

  Näitus on inspireeritud 1999. aastal suletud Sillamäe 1. keskkooli raamatukogust, mis erinevalt koolist veel füüsiliselt eksisteerib. Keskkooli sulgemise järel hõivas hoone seitsmeks aastaks Majanduse ja juhtimise instituut ECOMEN, pärast seda on maja olnud kasutuseta.

  Ex libris tähendab ladina keeles “raamatute seast”, viidates millele iganes, mis raamatute vahelt välja võib tulla. Tänase tähenduse – raamatu omanikumärk – sai eksliibris keskajal. Nüüd on raamatukogusse tunginud rühm kunstnikke, kes uuskasutavad parasiitidena selle materjali.

  Raamatud on endiselt olemas, hoolimata sellest, et tänases päevas pole sel olemasolul erilist kaalu. Siiski käärivad nende ideed ja esteetika omakeskis edasi. Olgu raamatukogu näol tegu koorma või hilja üle antud kingitusega, jääb see avatuks uutele vahetussuhetele.

  Aga mis teadmised kaovad, kui kaob üks raamatukogu? Kuidas hoida seda, mis tänapäeva ei sobitu? Ja mida saame õppida, kui vaatleme maha jäetud asju?

  Avamiseks 4. mail sõidab marsruudil Tallinn-Sillamäe-Tallinn tasuta kunstibuss. Registreerimiseks võtke palun ühendust: francisco.martinez@tuni.fi & viktor.gurov@artun.ee

  *****************************************************

  Эта выставка вдохновлена судьбой библиотеки школы № 1 города Силламяэ, учебного заведения, которое было закрыто в 1999 году. Затем в течение семи лет в здании размещался Институт экономики и менеджмента ECOMEN, а позже оно было заброшено.

  Изначально латинское выражение ex libris относилось ко всему, что исходило из книг. В средние века этот термин стал означать ярлычок, удостоверяющий принадлежность книги определенному владельцу. А теперь в библиотеку вторглась группа художников и теперь уже они паразитически присвоили себе ее материалы.

  Эти книги все еще существуют, но увы, они во многом утратили актуальность. Тем не менее, их идеи и эстетика продолжают развиваться. Таким образом, библиотека — это не пассивное хранилище постепенно отмирающих знаний, а отсроченный дар, доступный для новых, непривычных отношений, изменений, действий.

  Какие знания теряются, когда исчезает библиотека? Какое можно найти применение тому, что пережило свое время? И что мы можем узнать, взлянув на вещи, в оставленные нами позади?

  На открытие, которое состоится 4 мая, организован бесплатный микроавтобус Таллинн-Силламяэ-Таллинн. Для регистрации, пожалуйста, свяжитесь с нами: francisco.martinez@tuni.fi & viktor.gurov@artun.ee

  *****************************************************

  Contacts:
  Francisco Martínez (Curator)
  E-mail: francisco.martinez@tuni.fi
  Telefon: +372 58038079

  Eduard Zentsik (Gallerist)
  E-mail: sillart.gallery@gmail.com

  Thanks to / Tänu / Спасибо:
  Cultural Endowment of Estonia, WasteMatters ERC Project, Embassy of Spain to Estonia, National Library of Estonia, Fragrance Gallery, Hansabuss, Purtse beer, Sillamäe municipality, Semjon Krasulin, Eduard Zentsik, Allen Allet, Vladimir Gruzdev, Igor Daineko.