Skip to content

Kolmes vahetuses. Töö lõpp / В трех сменах. Конец работы

  Sillart kunstigaleriis Sillamäel avatakse 12. jaanuaril kell 16.00 näitus “Kolmes vahetuses. Töö lõpp”.

  Sillart kunstigaleriis avatakse 12. jaanuaril kell 16.00 näitus, mis toob kokku Ida-Virumaa muuseumide kogudes olevad teosed ja kaasaegse videokunsti. Näituse keskmes on Kai Kaljo, Ivar Veermäe, Eléonore de Montesquiou, Marge Monko, Raivo Kelomehe ja Maria Kapajeva videokunsti teosed, mida on kõrvutatud Ida-Virumaa muuseumikogudest (Narva Muuseum, Sillamäe muuseum, Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum, Viru Keemia Grupi kunstikogu) pärit maalide ja graafikaga. Näituse kuraatorid on Eesti Kunstiakadeemia tudengid Milena Appajeva, Õnne Paulus ja Siim Raie.

  Vaid kolmel päeval avatud näitus tegeleb Ida-Virumaal jätkuvalt aktuaalse ja tundliku teemaga: traditsioonilise tööstuse, töökohtade kadumise ning töö ja töötamise viiside muutusega. Videokunsti, klassikalise
  maalikunsti ja graafika abil annab näitus ülevaate, kuidas on muutunud töötamine, sellega seotud väärtused ning töö kujutamine viimase poolesaja aasta jooksul kunstis.

  Näitus on avatud 12.–14. jaanuaril, iga päev kell 13.00–18.00.

  Avamine toimub 12. jaanuaril kell 16.00 Sillart galeriis (Mere pst 3, Sillamäe).

  13. ja 14. jaanuaril kell 14.00 ja 16.00 toimuvad näitusel kuraatorituurid.

  Näitust toetab Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, Sillamäe Muuseum, Sillart ja Purtse pruulikoda.

  –––––

  12 января в 16.00 в галереи Sillart города Силламяэ открывается выставка “В трех сменах. Конец работы”.

  В художественной галереи Sillart открывается выставка, которая объединяет произведения искусства собранные из коллекций музеев Ида-Вирумаа и современных работ видеоарта. Центральными фигурами выставки являются работы Кай Кальё, Ивара Веермяэ, Элеоноре де Монтескью, Марге Монко, Райво Келомехе и Марии Капаевой, которые выставлены в одном пространстве с живописью и графикой найденной в музейных коллекциях (Нарвский Музей, Силламяэский музей, Музей Сланца города Кохтла-Ярве, коллекция Viru Keemia Grupp). Кураторами выставки являются ученики Эстонской Академии Искусств – Милена Аппаева, Ынне Паулус и Сиим Райе.

  Выставка, которая будет открыта три дня, фокусируется на непрестанно актуальной для региона теме: исчезновению промышленных предприятий и нехватке рабочих мест, а также тому как изменилось понятие о работе и ее виды. С помощью видеоарта, живописи и графики, выставка предоставляет обзор того, как изменилась работа, ценности связанные с ней и ее изображение в искусстве за последние пятьдесят лет.

  Выставка открыта с 12–14 января, c 13.00–18.00.

  Открытие состоится 12 января в 16.00 в галерее Sillart (Mere pst 3, Sillamäe).

  13 и 14 января в 14.00 и 16.00 пройдут кураторские туры.

  Выставку поддерживает Эстонский Культурный Капитал, Эстонская Академия Искусств, Силламяэский музей, галерея Sillart и пивоварня Пуртсе.